Ads Top

இன்டர்நெட் பூத் ஆகும் போன் பூத்!

 Photo: Meet The Hyper-Connected Phone Booth Of the Future

Fast Co.Design / City24x7/via

In cities all over the world, old phone booths are sitting around, not doing much of anything. What are the possibilities for adaptive reuse for such outdated infrastructure? In Japan, we've seen the Kingyobu collective's answer in the form of old phone booths transformed into giant goldfish aquariums. Now, in New York City, a company called City24x7 is making strides in making the phone booth relevant as an information portal, even for those who've got a fully charged cell phone in their back pocket.

Fast Co.Exist reports that City24x7 pulls out the black phone of the old booth and replaces it with a 32-inch iPad-esque touch screen. Through this screen, users can catch a glimpse of real-time news happening around them, including local events and transportation information (such as bus delays and traffic snarls). These facilities offer passersby promotions from local merchants, warnings of local environmental hazards, and conveniently enough, double as WiFi hot spots.

Download free music. Learn about local landmarks. Receive access to "exclusive walking tours." Engage in place-based gaming. And -- here's the bit that's apparently proven popular with advertisers -- get the low-down on "secret sales." (That's right, they're offering a buck off Frappacino at that Starbucks right around the corner.)

Lest you think this all so much frivolity, however, consider that regularly spaced WiFi spots can also serve the purpose of public safety in a city. Like the old highway call box (or even the police call-box Dr. Who's TARDIS was fashioned after), part of the idea here was to give citizens a convenient place to notify the authorities of an emergency, should they observe or happen to be involved in one. And, in a bit of a nod to the booth's former function, people will eventually be able to use these ADA-accessible SmartScreens to make Skype calls.

The aim is nothing less than to use technology and new social media to "inform, project, and revitalize cities," according to City24x7 CEO Tom Touchet, who recently presented his company's smart screen tech at the Meeting of the Minds conference in San Francisco. City24x7's screens are filled with buttons that look a whole lot like apps, and many of them actually are based on real apps and available online services.(Restaurant reviews? Those come from Google Places’ Zagat info. Transportation data? Roadify.)

Both of which you could, of course, just pull up on your iPhone. But the difference here is that all info is hyper-local -- no more searching through a whole website (on a tiny screen) to get the nugget you need. "It’s highly integrated. You don’t need to go to the Roadify website--all channels of the city are local to where you are," explains Jeff Frazier, director of global public sector practice at Cisco IBSG (Cisco is also involved in the SmartScreen project).

City24x7 is just now wrapping up a two-year pilot of its screens in NYC, and is moving ahead with 250 SmartScreens in the coming months. One of these comes could be coming soon to a city near you, as the company is currently in talks with approximately 20 other cities around the world.
 பழைய போன் பூத்கள்இங்கே இருப்பது போல அமெரிக்காவிலும்  உண்டு. கைப் பேசிகள் சர்வ சாதாரணமாக பயன் படுத்தும் நிலையில் போன் பூத்துகளின் மௌசு முன்பு மாதிரி ஜே ஜே என்றில்லை. நியூ யார்க் நகரில்   சிட்டி  24 X7   என்ற நிறுவனம் இந்த போன் பூத்துகளில் உள்ள போனை எடுத்து விட்டு அந்த இடத்தில  ஒரு இன்டர்நெட் திரையை படத்தில் உள்ளபடி வைத்து விட்டது. ஜப்பானில் பழைய போன் பூத்துகள் பெரிய மீன் காட்சியகங்களாகி விட்டன!

இதில் இலவசமாக பாடல்கள் கேட்கலாம், உள்ளூர் கம்பனிகளின் நடை பயணங்கள் இதர நிகழ்ச்சிகளின் அறிவிப்பை கேட்கலாம் ஆபத்து மற்றும் அவசர காலங்களில் உரிய அதிகாரிகளுக்கு தெரியப் படுத்தி மீட்பு மற்றும் பாது காப்பு  கேட்கலாம், இன்டர்நெட்டில் என்னென்ன பயன் படுத்த முடியுமோ அத்தனையும் பயன் படுத்திக் கொள்ளலாம் இந்த அந்நாள் போன் பூத் இந்நாள் இன்டர்நெட் பூத்தில்

முதலில் நியூ யார்க்கில் இந்த இன்டர்நெட் பூத்துகளை நிறுவிய பின்   மேலும் 250   இடங்களில் மற்ற நகரங்களில்  இது அமைக்கப் படும்.    அவசர யுகத்தின் அவசிய மாற்றம்  இது. இந்தியாவிலும் இது போன்று வரலாம்


 


.

2 comments:

உங்கள் பின்னூட்ட கருத்துகளை இங்கே பதிவு செய்யுங்கள்

Powered by Blogger.