துணிகளைத் துவைப்பதைத் தவிர்க்கும் தொங்கு தாங்கிகள் (hangers) Photo: Odor-cleansing hangars could prevent unnecessary washing


It constantly surprises me how a simple rethink of an everyday product could have an effect on the environment. There are newly redesigned clothes hangers on the scene that hold specialized charcoal to air out clothes that may only need a freshen-up rather than a full wash. Even if in small amounts, this saves on water, power and soap.

The "Bye Bye Laundry" is a loop-shaped hanger with a filtered glass chamber at the top. Inside are special charcoal pellets processed with oxygen. This acts as an extremely powerful and effective odor eliminator for the clothes on the hanger.

The truth is this hanger is never going to remove stains from clothing or give them an overall deep clean that clothes might need after several times being worn. The hanger is designed for clothes that might have absorbed smells — cigarette smoke being an obvious example. It could also perhaps air out work-related attire, like a blazer or jacket.

The "Bye Bye Laundry" hangers are by British designer Lisa Marie Bengtsson, who saw a need for an alternative to simply washing everything out of habit or lack of any other way to freshen items up. She described her thought process to Treehugger's Kimberley Mok:

  "There is a moment between clean and unclean clothes that has got very little attention. Sometimes we throw half-dirty clothes in the laundry basket too often because we don't know where else to put them."

There is something about that reasoning that makes sense; sometimes it's just habit that has us throwing clothes into washing machines. Of course, these hangers will never eliminate washing altogether, and shouldn't in order to keep well worn items sanitary and clean, but if by holding back on a few items each week helps save even a little bit of water and power, that could add up, and every little bit helps.

 via Treehugger


என்ன துணிகளைத் துவைக்க வேண்டாமா? பரவாயில்லையே என்று நினைக்கிறீர்களா? கொஞ்சம் பொறுங்கள். இந்த படத்தில் இருக்கும் தொங்கு தாங்கிகள்(hangers) வாடை அகற்றக் கூடியவை. வளைய வடிவில் இருக்கும் இவற்றின் உச்சியில் கரி உருண்டைகள் ஒரு கண்ணாடிக் குடுவைக்குள் வைக்கப்பட்டு ஆக்சிஜனுடன் வினை புரிந்து வரும் வாயுவால் துணிகளின் வாடை அகற்றப் படுகின்றது. சிகரெட் புகை வாடை கூடப் போய் விடும்

பொதுவாக வாடை அடிப்பதால் சீக்கிரம் துவைக்கப் போட்டு விடுகிறோம். கொஞ்சம் அழுக்கானாலும் துவைக்கும் கூடைக்குள் போட்டு விடுகிறோம். அது போக சலவை இயந்திரத்தில் துணிகளை தேவையில்லாமலும் தள்ளி விடும் பழக்கம் வேறு நிறைய இருக்கிறது நம்மிடம். இந்த வாடை அகன்றாலே துவைப்பதை அறவே தவிர்க்க முடியா விட்டாலும் கொஞ்சம் தள்ளிப் போடலாம். அந்த அளவு தண்ணீர் , மின் சக்தி மற்றும் சோப்பு உபயோகம் குறையும்

Comments

 1. அருமையான கண்டுபிடிப்பு.நன்றி...

  ReplyDelete
 2. எங்க வீட்டில முதல்ல இத பார்க்கசொல்லனும்.?

  ReplyDelete
 3. veetil nalla pakka sollunga.thevaip padum onruthaan ithu

  ReplyDelete

Post a Comment

உங்கள் பின்னூட்ட கருத்துகளை இங்கே பதிவு செய்யுங்கள்