விதியை மாற்றுவோம்…!


 விதியை மாற்றுவோம்…!


v  முடியாது என்று நீ சொல்வதை எல்லாம், யாரோ ஒருவன் எங்கோ செய்து கொண்டிருக்கிறான்.
v  முடியும் என்று நம்பித் துவங்கு.செய்யச் செய்ய மனது, உறுதிப்படும், தளர்வு தள்ளிப் போகும், வேகம் கூடும், வெற்றி தெரியும்.
v  நம் முன்னோர்கள் மரம் நட்டனர் நாம் அனுபவிக்கிறோம், நாம் அதை செய்ய வேண்டாமா? நம் தலைமுறையினர் அனுபவிக்க?
v  எல்லாவற்றையும் முயன்று பார்த்தாகிவிட்டது என்ற முடிவுக்கு வந்து விட்டீர்களா?பொறுங்கள்… இன்னும் சில வழிகள் இருக்கின்றன தேடுங்கள்.
v  ஒவ்வொரு வெற்றிக்குப் பின்னாலும், ஓராயிரம் தோல்விகள், இழப்புகள், அவமானங்கள்,ஏமாற்றங்கள் இருக்கத்தான் செய்யும்.
v  சாதித்தே தீர வேண்டும் என்று சபதம் போடு! குறைகளும், தடைகளும் கூட கொடுக்கும் ஒத்துழைப்பு.
v  மாற்ற முடியாததை மாற்ற நினைக்காதே,மாற்ற முடிந்ததை மாற்றாமல் விடாதே! மாற்றக்கூடியது எது, மாற்ற முடியாதது எது என்பதில் விவேகம் காட்டு.
v  வேலையை ஒத்தி போடுபவன் வெற்றியை ஒத்திப் போடுகிறான்; விதைப்பதை ஒத்தி போடுபவன், விளைச்சலை ஒத்திப் போடுகிறான்.
v  ஆரம்பித்தால் அரை வெற்றி, தொடர்ந்தால் முக்கால் வெற்றி, முடித்தால் முழு வெற்றி.
v  லட்சியம், விடாமுயற்சி, திட்டம், உழைப்பு இவையே வெற்றி மாளிகையின் நான்கு தூண்கள்.
v  நீ சும்மா இருக்கலாம்; ஆனால் காலமும், நேரமும் சும்மா இருப்பதில்லை.உன் ஆயுளில் ஒரு நாளை குறைத்துவிட்டுத் தான் செல்கிறது.
v  நீ நின்றாலும், நேரம் நிற்பதில்லை; நீ காத்திருந்தாலும்,உனக்காக காலம் காத்திருப்பதில்லை.
v  நேற்றைய இழப்புகளை ஈடு செய்யத்தான் இன்று பிறந்திருக்கிறது. இன்றுமா உறக்கம்? இன்னுமா சோம்பல்?

Comments