இப்போது அவூட் ஆஃப் மணி ஆஃப்ஷனை எடுக்க உகந்த காலம் - புல்ஸ்ஸ்ட்ரீட் டி.ஏ.விஜய்

விஷயம் புரியாதவர்களும் சரியான திசையை கையில் எடுக்காதவர்களும்தான் அவூட் ஆஃப் மணி என்றால் அது பணத்தை அரித்து விடும் என்ற அவநம்பிக்கையூடன் விலகி ஓடுவார்கள்.இந்த ஏப்ரல் மாத ஆஃப்ஷன் சீரீஸில் இன்றைக்குத்தான் அவூட் ஆஃப் மணி ஆஃப்ஷன்களில் பொசிஷன் எடுத்து வைத்துக் கொள்வதற்கான காலம் கனிந்து வந்திருக்கிறது.இதற்கு காரணம் தொடர்ந்து விழுந்து கொண்டே இருந்த மார்க்கெட்தான்.
 ரூ 300ஐ ஈக்விட்டியில் எட்டிய பங்குகள் எல்லாம் இப்போது ரூ 230க்கு அருகில் வந்திருக்கிறன.
 ரூ 160க்கு அருகில் ஈக்விட்டியில் இருந்த பங்குகள் எல்லாம் ஓவர் பாட் ஆகி(அதாவது அதிகம் வாங்கப்பட்டு) ரூ 210ஐ தாண்டிய நிலைக்கு வந்திருக்கின்றன.
 அவூட் ஆஃப் மணி கால் ஆஃப்ஷன்களில் எந்த ஸ்ட்ரைப் பிரைசில் எடுக்க வேண்டுமென்பதை பிறகு பார்த்துக் கொள்ளலாம்.ஆனால் குறைவான விலையில் அதாவது சிறிய பிரிமியத்தில் டிரேடாகிக்கொண்டிருக்கும் ஆஃப்ஷனாக கால் மற்றும் புட் ஆஃப்ஷனில் எடுத்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும்.அதாவது வெவ்வேறு பங்குகளில் கால் மற்றும் புட் எடுக்க வேண்டும்.
 சரி என்ன விலையில் எடுக்கலாம் என்று கேட்டால் சுமார் பத்து பைசா முதல் முப்பது பைசா வரை டிரேடாகிக்கொண்டிருக்கிற 1000 லாட் அளவூள்ள பங்குகளில் பொசிஷன் எடுக்க வேண்டும்.
 சென்ற வாரம் கூட வங்கிப் பங்குகளில் அவூட் ஆஃப் மணி ஆஃப்ஷன் எடுக்க அருமையான வாய்ப்பு வந்து அதனைப் பயன்படுத்தினோம்.அப்படி பயன்படுத்திய பங்குகளில் ஒன்றாக அப்போது பாங்க்பரோடா இருந்தது.
 அதன் 200 கால் ஆஃப்ஷனை ஐம்பது பைசாவில் வாங்கி அதனை இரண்டு ரூபாய்க்கு விற்றௌம்.லாட் அளவூ 1250 இதற்கான முதலீடு ரூ 650 ஆக இருந்தது.ஆனால் அந்த ரூ 650 என்பது சில நாட்களிலேயே ரூ 2500 ஆக உயர்ந்தது.
 பத்து லாட் எடுத்தவர்கள் ரூ 25000ஐ அடைந்தார்கள்.
 இப்போது அவூட் ஆஃப் மணி ஆஃப்ஷனை எடுக்க உகந்த காலம்.இன்றைக்கோ அல்லது இரண்டொரு நாளிலோ உரிய பங்கை எடுத்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள்.கொழுத்த லாபத்தை அது எக்ஸ்பயரிக்குள் கொண்டு வந்து கொடுத்து விடும்-சரியான பங்கிலும் சரியான திசையிலும் நீங்கள் மட்டும் இருந்து விட்டால்!

Comments